Nowe trendy w rekonstrukcji posadzek przemysłowych

Nowy trendy w odpowiedniej przebudowie, w rozwiązywaniu problemów posadzek przemysłowych to min. wykorzystanie nowoczesnych materiałów budowlanych. Są to materiały na bazie żywic syntetycznych, na przykład akrylany, systemy epoksydowe, poliuretany i metakrylany, ale również przy użyciu materiałów pochodzących z recyklingu. Zaletą stosowania tych materiałów jest wyeliminowanie większych zabiegów konstrukcyjnych, a tym samym skraca czas potrzebny do przeprowadzenia rekonstrukcji. Podczas przebudowy są znacznie wyższe wymagania dotyczące przygotowania podłoża, co może mieć wpływ na ogólny wynik.

W odniesieniu do właściwości mechanicznych i fizycznych tych materiałów często podczas rekonstrukcji z wykorzystaniem materiałów opartych na żywicach sztucznych. Wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość na zginanie tych materiałów są znacznie wyższe niż w przypadku betonu. W porównaniu do podłóg betonowych, podłogi z żywic syntetycznych  cechuje lepsza odporność na ścieranie, odporność na działanie środków chemicznych i ropopochodnych, kwasów, zasad i soli. Jednocześnie podłogi lepiej spełniają nowe standardy higieny. Najlepiej szukać odpowiedzi u źródła tzn w posadzki przemysłwe śląsk gdzie dowiemy się wszystkiego z pierwszej ręki.
Z powyższego można powiedzieć, że korzystanie z nowych, zaawansowanych materiałów do renowacji prowadzi do poprawy. Istnieją jednak przeciwne  przypadki, gdy nowy materiał w połączeniu ze źle zaprojektowaną technologią nie prowadzi do poprawy.

Zapisz